Jad 2016 © www.effectiverelax.cz OFFICE  MASÁŽ NAŠE  POSLÁNÍ ÚČINKY A  VÝHODY REFERENCE WELLBEING  TRÉNINKY KONTAKT

Pravidelné investice do vzdělávání zaměstnanců v oblasti zdraví, pracovně-soukromé rovnováhy a kvality života odlišují dobré zaměstnavatele od těch, pro které by člověk chtěl pracovat celý život.

Pokud patříte do druhé skupiny, ze zkušeností víte, že toto je jeden ze základních způsobů budování loajality zaměstnanců.

Naše tréninky přednášejí zkušení školitelé s více než 10 letou praxí na středních a vyšších pozicích managementu, spolupracujeme také s externími školiteli z oblasti psychologie. Je samozřejmostí, že tréninky přizpůsobujeme požadavkům zákazníků (na základě zkušeností a seniority trénovaných, časových omezení, velikosti skupiny, ...)Wellbeing tréninky